A független kárszakértő

Független kárszakértő független megbízottként közvetít az érintett felek között, káresemény helyszínén a körülmények, kárkép, és a kárkori állapot és a kárérték rögzítését és dokumentálását végzi. Ez nagyon fontos a későbbi jogalapi viták elkerülése érdekében és a bizonyítás szempontjából, ugyanis a külsős, független szakértői véleménnyel könnyebb a vita a biztosítóval, emellett a szakvélemény díját a biztosító vagy károkozó fizeti.

Abban az esetben, ha bármilyen gép, autó, épület, stb. eladásakor illetve vásárlásakor független szakértő által végzett előzetes felmérés birtokában tisztán láthatunk az értékek terén, és ezt szükség esetén alá is tudjuk támasztani a vevő, eladó vagy biztosító felé a konkrét számokkal.

Ha a független kárszakértő kárrendezőként működik közre, akkor teljes értékű vitát folytathat a biztosítóval a kár végleges rendezéséig és lezárásáig , mivel ismeri a biztosítók rendelkezéseit, a szerződéseket és a biztosító kötelező elő köreit is.

Kár-ügyintézési szolgáltatások

 • Értelmezzük ügyfeleinknek a biztosítási szerződés feltételeit, különös tekintettel a kártérítési határokra (limitekre), az önrészre és a biztosítással nem fedezett költségekre.
 • Egyeztetjük a biztosítóval a kárrendezés módját, ha az általános gyakorlattól eltérő előkészületek illetve intézkedések szükségesek.
 • Tanácsot adunk káreljárási belső utasításaik, szabályzataik kidolgozásához.
 • Káreseménynél segítünk, hogy a kár a legmegfelelőbb módon legyen bejelentve.
 • Ellenőrizzük és gyorsítjuk a kárra vonatkozó információcserét, valamint betartatjuk a biztosító képviselőivel az előzetesen egyeztetett eljárást.
 • Súlyos vagyonkár felméréséhez (vagy olyan jellegű kár esetén, amikor Ügyfelünk kérésére személyes jelenlétünk szükséges) megfelelő szakértelemmel rendelkező munkatársunkat küldjük ki a helyszínre, akinek a közreműködése biztosítja, hogy senki ne tudjon hátrányos tartalmú jegyzőkönyvet, joglemondó nyilatkozatot aláíratni Ügyfelünkkel.
 • A károk állását figyelemmel kísérjük, és az üresjáratok kiküszöbölése érdekében folyamatosan összehangoljuk az összes érdekelt fél munkáját a károk mielőbbi érdemi rendezése céljából.
 • Ha a károk jogalapjában vita nincs, és a károk mértéke is dokumentáltan bizonyítást nyert, elősegítjük a károk határidőn belüli kifizetését.
 • Ügyfeleink káreseményeivel kapcsolatos kérdésekben konzultáció céljából folyamatosan rendelkezésükre állunk.

Kárrendezési szolgáltatások

 • Kársegélyszolgálat
 • Komplex, több fajta kártípust felölelő kárrendezések
 • Lakossági kárrendezés vagyoni, személysérüléses és felelősségi károk rendezése (kötelező biztosítás, CASCO kárrendezés, lakásbiztosítási károk, stb.)
 • Orvosi műhibák kárrendezése
 • Vállalatok, költségvetési intézmények vagyon-, üzemszünet-, géptörés-, építési-, szerelési-, üzemi baleseti-, termékfelelősségi, környezetszennyezési károk, stb. kárfelmérése, kockázat elemzése és értékbecslése.
 • Gépjármű károk: a balesetből eredő vagyoni és személyi sérülés károk kezelése külföldi és magyar természetes és jogi személyek (nagyvállalati flották) kárképviseletében belföldön és külföldön.
 • Bel- és külföldi szállítmánybiztosítási és CMR károk rendezése, kárképviselet.
 • Mezőgazdasági károk felmérése és rendezése.
 • Katasztrófakárok, tömegszerencsétlenségek rendezésében való közreműködés.