Mindenkinek alapvetően joga van az élethez, egészséghez, testi épséghez. Egy baleset esetén mindezek sérülhetnek, ezért a baleset és így a sérülések okozója kártérítési felelősséggel tartozik. A nem vagyoni kártérítés vagy találó nevén sérelemdíj nem anyagi javakban okozott károk reparációját szolgálja: például a ruhánkban okozott sérülés vagy a gyógyszerekre költött összegek vonatkozásában vagyoni kártérítést lehet kérni.

A nem vagyoni kárigény célja nem egy tényleges anyagi kár kompenzálása, hanem a sérült életében történő, összegszerűleg ki nem fejezhető változások kapcsán valamiféle arányos jóvátétel adása. Nem lehet pontosan meghatározni, hogy a testi-lelki szenvedések, szégyenérzet vagy akár a családi élet elnehezülése mennyit ér, sőt ezeket anyagiakban a valóságban ki sem lehetne fejezni. Azonban a társadalmi erkölcs mégis arra törekszik, hogy legalább jelzésértékű jóvátétel járjon a sérelmeket ártatlanul elszenvedőknek. Így bár például egy súlyos sérülés után a kezeléseket, kiesett munkabért és minden más vagyoni kárt megtérítő biztosító további nem vagyoni kártérítése, mondjuk egy ötmilliós forintos összeg nem teheti meg nem történtté a balesetet, nem hozza rendbe annak tartós hatásait, de az összeg megmutatja a kár mértékét. Mivel a nem vagyoni kártérítésnek sem minimuma, sem maximuma nincsen (előfordul, hogy valaki jelképes egy forintot kért, de vannak százmilliós követelések is), ezért az összeg nagysága a többi hasonló kártérítési összeghez viszonyítva állapítható meg, természetesen mindig az adott eset sajátosságait figyelembe véve.

Nem vagyoni kárigény előzetes elbírálásához kérje biztosítási ügyvédünk díjmentes szakmai konzultációját!