Egyéb balesetek


Egyéb balesetek fogalma

A nem közlekedési vagy munkahelyen történő üzemi baleseteket egyéb baleseteknek nevezzük.

Ezek például lehetnek:

  • közterületen elcsúszásból eredő balesetek,
  • házi-, veszélyes vagy vadállat által okozott károk,
  • épületről lehulló vagy épületből kidobott tárgyak által okozott balesetek, stb.

Az egyéb balesetekről

Baleset esetén a járművezetőkhöz vagy jármű utasokhoz hasonlóan a gyalogosok, kerékpárosok is komoly, a sérüléstől függően akár többmilliós kártérítésre tarthatnak igényt abban az esetben, ha például a járdán az egyik házról rájuk esik valami (kidobott vagy lehulló tárgy, omladozó homlokzat, olvadó hó, stb.), akár olyan kátyú vagy úthiba miatt szenvednek balesetet amelynek fenntartásáért az önkormányzat, közútfenntartó vagy társasház felelős.

Téli útviszonyok esetén gyakran fordulnak elő a járdák, közterek nem megfelelő síkosság-és hómentesítése miatt bekövetkező elcsúszásos balesetek, de a síelések vagy tengerparti nyaralások során bekövetkezett balesetek során is számtalan olyan igény lehet, melyet akár az utasbiztosításon felül is érvényesíteni lehet.

További egyéb baleseti forrás jelentenek az állatok, amely károk a felelősségi kör tekintetében három kategóriára oszthatók:

Háziállatok által okozott károk: minden ilyen esetben az állat tartója felel az állat által okozott károkért a kártérítés általános (vétkességi) szabálya szerint, kivéve, ha az állat tartója bizonyítja, hogy az állat tartása vonatkozásában úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

Vadállatok, vagy veszélyes állatok által okozott károk: vadállatot, ill. veszélyes állatót tartó személy objektív felelősséggel tartozik az ilyen állat által okozott károkért és csak akkor mentesül a felelősség alól, ha azt bizonyítja, hogy a kár elháríthatatlan külső ok következménye.

Vadkár által okozott károk: a vadkár megtérítéséért az a vadászatra jogosult felelős, akinek vadászterületén a kár történt, ennek hiányában az a személy, akinek vadászterületéről a vad kiváltott.

Ki a felelős a háziállat által okozott károkért?

A Polgári Törvénykönyv alapján az állattartó felel az állat által okozott károkért. Állattartó nem feltétlenül csak az állat tulajdonosa lehet, hanem az is, aki az állatot éppen gondozza, neveli, akár csak ideiglenesen felügyeli. Fontos kiemelni, hogy az állattartó felelőssége nem szűnik meg az állat szökése esetén sem!

A felelősség és a kártérítés alól csak akkor mentesülhet az állattartó, ha bizonyítja, hogy az állat tartását illetően úgy járt el, ahogy az elvárható lett volna – például a harapós kutya nem tud kiszökni a kerítésen, és tábla is figyelmeztet a veszélyre. Meg kell említeni az olyan eseteket is, amikor a kártérítési igény egy megvadult háziállat kapcsán merül fel. A háziállat ebben az esetben sem tekinthető vadállatnak!

Minden esetben, amikor egy állat kárt okoz, szükséges rögzíteni a bizonyítékokat, ha volt tanúja az esetnek, a tanúnyilatkozat is sokat számít az ügyben. Alapvetően a károsultnak kell összegszerűsítenie a kártérítési igényét, például javítási költség, orvosi költségek.

Olyan kártérítési ügyvédre lenne szüksége, aki gyakorlott a háziállatok által okozott kárügyekben? A legjobb, ha hozzánk fordul!

Ki a felelős a háziállat által okozott károkért?

Ki a felelős a vadállatok okozta károkért?

A vadállatok által okozott károkért a vadállat tartója felelős, azonban fontos, hogy ez a fokozott veszéllyel járó tevékenységnek minősül, így az állattartónak jóval kisebb esélye van mentesülni a kártérítés alól. A törvény szerint olyan állatot kell vadállatnak tekinteni, amely a természetes vadsága miatt jelent veszélyt emberekre és dolgokra akkor is, ha valakinek a tartásába kerül. Ide tartoznak például a cirkuszi állatok, még ha szelídnek tűnnek is. Fontos, hogy a vadállat nem feltétlenül azonos a vadon élő állattal!

A vadon élő állatok által okozott károk a vadkárok, melyek esetében a kártérítési igény kapcsán felmerülő költségeket megfizetni az köteles, aki a kárt okozó vad vadászatára jogosult, és akinek vadászterületén a károkozás bekövetkezett, illetve akinek vadászterületéről a vad kikerült. Vadkárért a mezőgazdálkodás és az erdőgazdálkodás területén lehet jogos a kártérítési igény.

Kártérítési ügyvédre lenne szüksége? Vadkárral vagy vadállat által okozott kárral kapcsolatban keresgél? Forduljon hozzánk bizalommal még ma!

Ki a felelős a vadállatok okozta károkért?