Egyéb balesetek fogalma

A nem közlekedési vagy munkahelyen történő üzemi baleseteket egyéb baleseteknek nevezzük.

Ezek például lehetnek:

  • közterületen elcsúszásból eredő balesetek,
  • házi-, veszélyes vagy vadállat által okozott károk,
  • épületről lehulló vagy épületből kidobott tárgyak által okozott balesetek, stb.

Az egyéb balesetekről

Baleset esetén a járművezetőkhöz vagy jármű utasokhoz hasonlóan a gyalogosok, kerékpárosok is komoly, a sérüléstől függően akár többmilliós kártérítésre tarthatnak igényt abban az esetben, ha például a járdán az egyik házról rájuk esik valami (kidobott vagy lehulló tárgy, omladozó homlokzat, olvadó hó, stb.), akár olyan kátyú vagy úthiba miatt szenvednek balesetet amelynek fenntartásáért az önkormányzat, közútfenntartó vagy társasház felelős.

Téli útviszonyok esetén gyakran fordulnak elő a járdák, közterek nem megfelelő síkosság-és hómentesítése miatt bekövetkező elcsúszásos balesetek, de a síelések vagy tengerparti nyaralások során bekövetkezett balesetek során is számtalan olyan igény lehet, melyet akár az utasbiztosításon felül is érvényesíteni lehet.

További egyéb baleseti forrás jelentenek az állatok, amely károk a felelősségi kör tekintetében három kategóriára oszthatók:

Háziállatok által okozott károk: minden ilyen esetben az állat tartója felel az állat által okozott károkért a kártérítés általános (vétkességi) szabálya szerint, kivéve, ha az állat tartója bizonyítja, hogy az állat tartása vonatkozásában úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

Vadállatok, vagy veszélyes állatok által okozott károk: vadállatot, ill. veszélyes állatót tartó személy objektív felelősséggel tartozik az ilyen állat által okozott károkért és csak akkor mentesül a felelősség alól, ha azt bizonyítja, hogy a kár elháríthatatlan külső ok következménye.

Vadkár által okozott károk: a vadkár megtérítéséért az a vadászatra jogosult felelős, akinek vadászterületén a kár történt, ennek hiányában az a személy, akinek vadászterületéről a vad kiváltott.