Egy balesetben megsérülhet a nálunk lévő poggyász, például összetörhet a laptopunk, elszakadhat a ruhánk. Mindezekért a baleset okozójának kártérítést kell fizetnie. Szintén a vagyoni károk körébe tartozik az elmaradt munkabér, ha a baleset következményei miatt kimaradunk a munkából. Minden, a baleset kapcsán fölmerült költségünk és kiadásunk vagyoni kárigény keretében követelhető, legyen szó kórházi kezelésről vagy akár utazási költségről.

A vagyoni kárigényt számlákkal vagy más dokumentumokkal kell igazolni. A pontos kárigény megállapításához kárrendezési szakértőre, szakjogászra lehet szükség, hiszen sok olyan költség is elszámolható, amelyre a többség talán nem is gondolna (például ha otthon ágyban kell feküdnünk egy ideig, előfordulhat, hogy kulturális kiadásként újságelőfizetéseket is megtérít a károkozó).
Az összetört autónk vagy más vagyontárgyunk esetében figyelembe kell venni a károsodás valódi mértékét: egy régi autó nem ér ugyanannyit, mint egy új, ezért gondosan meg kell határozni, hogy milyen értékvesztésen ment végig az adott vagyontárgy a sérüléséig, megsemmisüléséig. A megfelelően megválasztott ügyvéd, jogi képviselő a lehető legjobb alkut alakíthatja ki a vagyoni kárt szenvedett károsult számára.

A kár nagyságát a károsult köteles bizonyítani vagy legalább valószínűsíteni, így dologi kár esetén minden sérült ruhadarabot, eszközt stb. meg kell tartani. A balesetben szenvedett károkon túl a később kezelések költségére való igényt (akár utazási költségekkel együtt is) szintén a vagyoni kárigény körében kell előterjeszteni.