Egy biztosított vagyontárgy káreseményt követően beállt értéke.

A maradvány a tulajdonos/üzembentartó birtokában marad, a továbbiakban szabadon rendelkezik vele.