Vagyoni kár a károsult vagyonában megállapítható bármilyen értékcsökkenés (pl. sérült ruházat, mobiltelefon, otthoni lábadozás miatt megemelkedett rezsiköltség stb.), de ide tartozik az elmaradt jövedelem, a keresetveszteség is, valamint mindazon kiadások, melyek a baleset miatti rehabilitációhoz, felépüléshez szükségesek: pl. gyógyászati segédeszközök kiadásai.

A vagyoni károk közé sorolják a járadékokat is, melyeket megállapításuk esetén a baleset napjáig visszamenőleges hatállyal egy összegben megfizetnek és jövőbeni havi összegük egyösszegű megváltása is kérhető. Járadékigény alapos lehet pl. a folyamatosan szükséges gyógyszer, háztartási kisegítő és egyéb címeken. De jövedelem-pótló járadékra lehetnek jogosultak a balesetben elhunyt személy közeli hozzátartozói (férj, feleség, gyerekek) is.