Közlekedési balesetben sérülést szenvedett autóvezetőként, utasként, kerékpárosként, motorosként vagy gyalogosként kártérítési igénnyel élhetünk a baleset okozójával szemben. A kárt ezekben az esetekben nem személy szerint a vétkes vezető, hanem az a biztosító fedezi, ahol az autós kötelező felelősségbiztosítását megkötötte. Ha a balesetet okozó autósnak nincs kötelező felelősségbiztosítása, a kárt a Magyar Biztosítók Szövetsége téríti meg az általa kezelt garancia alapból. A kártérítés jellege lehet pénzbeli, illetve irányulhat az eredeti, azaz a balesetet megelőző állapot helyreállítására. A Ptk. elsősorban ez utóbbit rendeli el, ám ha az eredeti állapot nem állítható vissza, a károsult pénzbeli juttatásra jogosult. A kártérítési módok kombinált alkalmazása is lehetséges.

A baleseti kártérítés összege az okozott kár mértékéhez alkalmazkodik, és kiterjed a vagyoni és nem vagyoni károkra, illetve az elmaradt haszonra vagy nyereségre egyaránt. A kártérítése kifizetése történhet egy összegben vagy járulék formájában is. Ha a károsult a baleset következtében munkaképtelenné vált vagy munkaképessége csökkent, baleseti járadékot kaphat. Nemcsak a maradandó egészségkárosodások, illetve fogyatékosságok, hanem a nyolc napon túl gyógyuló egyszerűbb sérülések elszenvedői is kaphatnak kártérítést. Halállal végződő baleseteknél az összeget az elhunyt hozzátartozói kapják. Kártérítési igényünket peres vagy nem peres úton is érvényesíthetjük. Ügyvédi segítséggel terjeszthetjük elő igényünket a biztosító felé. A biztosító ehhez képest teszi meg egyezségi ajánlatát, melyet elfogadva a kárrendezési folyamat jelentősen gyorsítható. Ha az ajánlott biztosítási kártérítési összeg a károsultnak nem felel meg, polgári peres eljárás keretében érvényesítheti igényét.

Biztosítási kártérítés érvényesítéséhez kérje díjmentes szakmai tanácsadásunkat.