A munkahelyi baleset fogalma

Mvt. 87. § 1/A. baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.
3. munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.

A munkahelyi baleset a munkavállalót ért baleset, amely a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben következik be, függetlenül a munkavállaló közrehatásának mértékétől, időpontjától és helyétől. A munkabaleset kiterjed a közlekedés, szállítás és étkeztetésre is, amennyiben az a munkavégzéshez kapcsolódik, de nem terjed ki a munka és a lakás közötti utazás idejére, ebben az időszakban bekövetkezett balesetre, kivéve a munkáltató általi szervezett utaztatásra.

2011-ben Magyarországon 17.295 db munkahelyi baleset történt, amely átlagban 50 munkabalesetet jelent naponta. A fenti munkabalesetekből 80 halálos kimenetelű volt. Csak a fővárosban 3256 db munkahelyi baleset történt 2011-ben. Az összes sérületek száma elérte a 11.182 főt, amely többnyire a 35-44 év közötti férfi dolgozókat érintette.

A leginkább érintett ágazatok a gépipar, feldolgozóipar, építőipar, szállítás és raktározás. Több mint 3.000 fő, akik munkahelyi balesetet szenvedtek 1-3 hónapra estek ki a munkából, 600 fő 3-6 hónapra, 141 fő pedig több mint fél évre vált keresőképtelenné.

Súlyos munkabaleset

Súlyos az a munkabaleset, amely (Mvt. 87. § 3.):

a) a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított egy éven belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), magzata vagy újszülöttje halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását;
b) valamely érzékszerv (vagy érzékelőképesség) és a reprodukciós képesség elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását okozta;
c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást;
d) súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek);
e) beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott.

Teendők munkahelyi baleset esetén

A bekövetkezett munkahelyi balesetet a munkáltatónak kötelezően ki kell vizsgálnia, erről jegyzőkönyvet kell felvennie a munkavédelmi törvény szerint. Ha a munkáltató azt a megállapítást teszi, hogy az adott baleset nem munkahelyi baleset, akkor ezt a munkáltatóval közölni kell, illetve a munkáltatót tájékoztatni köteles a jogorvoslati lehetőségeiről.

Kérjen díjmentes szakmai konzultációt a jogalap elbírálásáról és a várható kártérítés összegéről.