A vagyontárgy értékének az időmúlás, illetőleg a fokozatos elhasználódás miatti – százalékban kifejezett – csökkenése.

Ha pl. egy gépjármű – a kár időpontjában – 70 %-os műszaki állapotú, a károsult az újkori érték 70 %-ára tarthat igényt.

A fennmaradó 30 % az avultatás mértéke, amelyet a tulajdonosnak kell viselnie.