Elmaradt haszon (lucrum cessans) az az érték, amivel a károsult vagyona gyarapodott volna akkor, ha a károsító magatartás nem következett volna be (pl. munkából eredő jövedelem megszűnése).

A károsult csak olyan elmarat vagyoni előny megtérítését követelheti, amelyhez károkozás hiányában bizonyítottan hozzájutott volna.