Személyi sérülések esetében – legyen szó közlekedési vagy munkahelyi balesetről – lehetőségünk van kártérítés benyújtására, hiszen az egészségünket ért csapás miatt nemcsak állni kell a különféle kezelések költségeit a lábadozás során, de még bevételtől is elesünk egyes esetekben.

A baleseti kártérítés egyfajta sérelemdíjnak is tekinthető. A személyi sérülést elszenvedő károsult megfelelő ellenszolgáltatást kell hogy kapjon, ami napjainkban lehet vagyoni vagy nem vagyoni kártérítés. A maradandó fogyatékosságot vagy súlyosabb egészségromlást okozó balesetek sérültjei sokszor havi járadékot vagy járadékszerűen megállapított egyösszegű kártérítést is kaphatnak.

A társadalombiztosítási jog bizonyos ellátásokat ugyanis már nem a munkaképesség csökkenésétől, hanem az egészségkárosodás mértékétől tesz függővé, ezért aki egy bizonyos feltételnek megfelel, az jogosult erre a járadékra.

Beszélhetünk rokkantási nyugdíjról, ha az egészségkárosodás eléri a 79 százalékot; rehabilitációs járadékról vagy rokkantási nyugdíjról, ha az egészségkárosodás 50 és 79 százalék között van; átmeneti járadékra, ha az egészségkárosodás 40 és 50 százalék között van; illetve beszélhetünk baleseti járadékról, ha az egészségkárosodás mértéke 14–40 százalék. Ezeknek a járadékoknak az összegét a havi átlagkeresetek alapján állapítják meg, és a 8 százaléktól haladunk felfelé.

Baleseti kártérítési járadék ügyintézése esetében is számíthat az Énügyvédem Kárrendezési Kft. segítségére, aki átlátja a kártérítés szövevényes világát, és empatikusan, felelősségteljesen képviseli ügyfelei érdekeit.