Kihez forduljunk biztosítási-jogi ügyekben?

A biztosítási jog területén szakképzett biztosítási szakjogász láthatja el a biztosítási és kártérítési ügyek lefolytatását. Az állam- és jogtudományi egyetemi oklevéllel rendelkező jogászok 3 féléves továbbképzés után szerezhetik meg ezt a szakirányú képzettséget.

A biztosítási szakjogász a biztosítás és a kártérítési felelősség szélesebb értelemben vett területein megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik, amelynek birtokában ezen jogi feladatokat szakmailag megalapozottabban, hatékonyabban látja el, mint az ezzel a szakképzettséggel nem rendelkező jogászok. A biztosítási szakjogász képzettséggel rendelkező szakember átlátja a biztosítási rendszer komplex működési folyamatait, felismeri a felmerülő problémák jogi természetét, a konfliktusokat szakszerűen kezeli és kiválasztja a rájuk az alkalmazható jogi megoldást.

A biztosítási szakjogász otthonosan mozog a biztosítási és a viszontbiztosítási szerződés hazai és európai joganyagában, a témában összehasonlító ismeretei vannak. Emellett ismeri és követi a kártérítési felelősség fejlődésének legújabb tendenciáit, részletes tudással rendelkezik a téma magyar jogi szabályozásáról és bírói gyakorlatáról. Tudása kiterjed a biztosítási határterületekre (pl. értékpapírjog, adójog), valamint a biztosítás üzemgazdaságtani alapjaira is.

A szakképzettség a 2003. évi LX. törvény (Bit.) 87.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében a biztosító vezető jogtanácsosának foglalkoztatási előfeltétele. Ezen túlmenően a szakképzettség fontos és hasznos a biztosítással, illetve a kártérítési felelősséggel foglalkozó bírák, ügyvédek, továbbá a biztosítási tevékenységet, a területen folyó gazdasági versenyt felügyelő, valamint a fogyasztóvédelemben tevékenykedő államigazgatási szakemberek számára is.

A biztosítási szakjogász képzettséggel rendelkező ügyvédek leggyakoribb feladatai, szolgáltatásai: 

  • Biztosítóval szembeni követelés érvényesítése (gépjármű-felelősségbiztosításból, CASCO biztosításból, vagyonbiztosítási szerződésből, életbiztosítási szerződésből, balesetbiztosításból, betegségbiztosításból eredő igények érvényesítése)
  • Károk nemzetközi rendezése
  • Szállítmánybiztosítási szerződésből eredő igények érvényesítése
  • Kezesi biztosítás, hitelbiztosítás esetén jogi képviselet
  • Csoportos biztosítások esetén jogi képviselet
  • Jogvédelmi biztosítás esetén jogi képviselet
  • Biztosítási szerződés értelmezése