A magyar polgári jog alapvető tétele a szerződésen kívüli károkozás esetében, hogy aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni és csak akkor mentesülhet, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

Az általánosnál szigorúbban azonban a szabályok a gépjárművel okozott károk esetében, mert a járművezetést a törvény fokozott veszéllyel járó tevékenységnek, veszélyes üzemnek tekinti. Ezekben az esetekben csak akkor mentesül a károkozó, ha azt tudja bizonyítani, hogy a kárt a veszélyes üzem keretein kívül eső elháríthatatlan külső ok okozta. Nyilvánvaló, hogy a kárnak azt a részét, amely a károsult saját felróható magatartására vezethető vissza (pl. nem a zebrán megy át, hanem attól jelentős távolságban stb.) nem kell megtéríteni.

Az általánosnál szigorúbb fenti szabály csak három éven belüli igényérvényesítés esetén alkalmazható, azonban három és öt év között sem évül el a követelés, azonban ekkor már csak az általános felelősségi szabályok alapján érvényesíthető.