Olyan tevékenység folytatása, amely az esetleges károkozás szempontjából fokozott veszéllyel jár. A fokozott veszéllyel járó tevékenység folytatója az okozott kárért vétkességre való tekintet nélkül felel, csak akkor mentesül a felelősség alól, ha a károkozás igazolhatóan elháríthatatlan külső okra vezethető vissza.

A gépjárművezetés, de számos munkahelyi gép-, targonca stb. kezelés is veszélyes üzemnek minősül.