Amikor a sérült vagyontárgy javítással nem állítható helyre (műszaki totálkár) vagy a javítás nem lenne gazdaságos (gazdasági totálkár).

Bővebben

Balesetet szenvedett gépjárműnél két esetben beszélünk totálkárról:

  • Gazdasági totálkár: Ha nem érdemes a gépjárművet megjavítani, mert a javítás többe kerülne, mint a jármű balesetkori forgalmi értékének a maradványértékkel (roncsértékkel) csökkentett összege.
  • Műszaki totálkár:  Ha a gépjármű oly mértékben sérült, hogy az műszakilag javíthatatlan.

Hogyan számít kártérítést a biztosító totálkáros jármű után?

Totálkár esetében a kárszámítás nem a javítás költségein alapul. A balesetet szenvedett jármű káridőponti értékéből levonják az értékesíthető roncs becsült értékét (maradvényérték), és a kettő különbsége lesz a  kártérítés összege. A totálkárossá vált jármű balesetkori forgalmi értékét és a roncs értékét a biztosító különféle szoftveres kalkulációk, piaci árajánlatok és hirdetések segítségével állapítja meg, majd a káridőponti értékből kivonja a roncs maradványértékét, és ezt az összeget fizeti ki a károsultnak. Tehát nem annyit fizet a biztosító, amennyibe a javítás kerül.

Mi lesz a totálkáros jármű sorsa?

A roncs a jármű tulajdonosáé marad, a biztosító nem kötelezhető a roncs átvételére. Ha a károsult bizonyíthatóan nem tudja a biztosító által kalkulált áron értékesíteni a roncsot, kérheti a biztosítótól, hogy a roncs értékét a módossa. Azt mindig az adott biztosítóval kell tisztázni, hogy mit tekint „bizonyítható” módnak. Van olyan biztosító, amely három használt gépjármű értékesítéssel foglalkozó cégtől beszerzett árajánlatot kér a károsulttól annak bizonyítására, hogy a roncsot nem tudja a biztosító által számított értéken eladni, de van olyan is, amely kapcsolatban áll olyan vállalkozással, ahol a roncs jármű a biztosító által számított értéken értékesíthető, stb.

A tulajdonos dönthet úgy, hogy megjavíttatja a totálkárt szenvedett járművet, de akkor a javítás költségeit ő viseli, nem terhelheti tovább sem a károkozóra, sem annak biztosítójára. Azonban ha a gépjármű teljes mértékben roncsolt vagy elégett a balesetben, vagy motor esetén vázcserére szorul, akkor műszaki állapota miatt a kárrendezési eljárásban az üzemeltetését véglegesen megszűntnek nyilvánítják. Ebben az esetben a biztosító is és a tulajdonos is köteles értesíteni a közlekedési hatóságot, hogy a totálkárossá nyilvánított gépjárművet vonja ki a forgalomból. Ezeket a bejelentett roncsokat a hulladékká vált gépjárművekről kiadott 267/2004 (IX.23.) Korm. rendelet szabályozása alapján kell kezelni.