A kárért felelős személy köteles az eredeti állapotot helyreállítani, ha pedig az nem lehetséges, vagy a károsult azt alapos okból nem kívánja, köteles a károsult vagyoni és nem vagyoni kárát megtéríteni.

A kárt elsősorban pénzben kell megtéríteni.

A kártérítés a károsodás bekövetkeztekor azonnal esedékes, vagyis a káresemény napjától a károsult igényt tarthat a késedelmi kamatokra is.