A károkozásért való felelősség százalékos megosztása a károkozásban részt vevők között.

Ha például a bekövetkezett ütközésért „A”-t 70 %-ban, „B”-t pedig 30 %-ban terheli a felelősség, akkor „A” (illetőleg felelősségbiztosítója) „B” kárának 70 %-át, míg a „B” részes (illetőleg felelősségbiztosítója) „A” kárának 30 %-át köteles megtéríteni.

A baleset valamennyi résztvevője közrehatási százalékainak összege nem haladhatja meg a 100 %-ot.