A biztosított által mások vagyonában, testi épségében okozott károkra nyújt fedezetet. A szerződésben meghatározott esetekben mentesíti a biztosítottat annak a kárnak a megfizetése alól, amelyért jogszabály szerint felelős.

Legismertebb típusa a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, melyet minden magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartója köteles megkötni a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére felelősségbiztosítási szerződést és folyamatos díjfizetéssel hatályban tartani.

A gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása kiterjed azoknak a megalapozott kártérítési igényeknek a kielégítésére, amelyeket a biztosított személyekkel (pl. a gépjármű tulajdonosa) szemben a biztosítási szerződésben megjelölt gépjármű üzemeltetésével okozott kár miatt támasztanak.

Felelősségbiztosítás nélküli járművek által, vagy ismeretlen járművek által okozott károk

Alapvetően egyik esetben sem kell attól tartanunk, hogy nem fizetik ki a kárunkat, ugyanis mindkét károkozás esetén a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) áll helyt. Ismeretlen károkozó gépjármű esetén az igényt a károkozástól számított 30 napon belül elő kell terjeszteni a MABISZ-nál. A MABISZ a kárt az ún. Kártalanítási Számla terhére téríti meg.