Amennyiben a sérült vagyontárgy helyreállítási költsége valamint a helyreállítással felmerülő járulékos károk és költségek összege meghaladja azt az összeget, melyet a káridőponti érték és a roncsérték vagy maradványérték különbségének és a járműcserével járó járulékos költségek összegzésével kapunk.