Közlekedési ügyvéd baleset esetén

Bármilyen felelősségteljesen vezetünk is, nem kizárt, hogy egyszer balesetet szenvedünk, hiszen többi autóstársunk viselkedéséért nem mi vagyunk a felelősek. Baleset esetén a vétlen felek vagyoni és nem vagyoni kártérítésre jogosultak, a vétkes vezetőn kívül mindenki, azaz annak utasai, illetve a vétlen autóban ülő összes utas. Kártérítési igényünket közlekedési ügyvéd megbízásával érvényesíthetjük. A kötelező felelősségbiztosítást érintő 2013-as változások és az aktív és a direkt kárrendezés előfutárai lehetnek.

Előbbi azt jelenti, hogy a vétlen fél biztosítója rendezi a kárt, és a két biztosító utólag számol el egymással; az utóbbi pedig, hogy a kárrendezés a törvényben leírtak szerint, automatikusan zajlik. Jelenleg viszont még a vétkes fél biztosítója rendezi a vétlen fél kárát. Ha a vétkesnek nincs kötelező felelősségbiztosítása, a Magyar Biztosítók Szövetsége biztosítja a szükséges összeget a rendelkezésére álló garanciaalapból.

A Ptk. a kártérítés biztosítását elsősorban az eredeti állapot helyreállításának formájában rendeli el, így annak mértéke mindig akkora, hogy abból biztosítani lehessen ezen állapot visszaállítását. Ha ez nem lehetséges, vagyoni kártérítés illeti meg a vétlen feleket. A kártérítés az okozott vagyoni és nem vagyoni károkra egyaránt kiterjed, így többek közt az elmaradt haszonra és nyereségre is. A kártérítést egy összegben vagy járadék formájában is megkaphatjuk. Utóbbi a jellemző megoldás azon esetekben, ha a károsultat maradandó egészségkárosodás vagy súlyosabb sérülés éri, amely hosszan tartó gyógyulással jár. Halállal végződő baleseteknél a kártérítést az elhunyt hozzátartozói kapják. A kártérítés összegéhez a jogosult fél peres vagy nem peres úton is hozzájuthat. Igényét közlekedési ügyvéd segítségével terjesztheti elő a biztosító felé. Utóbbi ekkor megteszi egyezségi ajánlatát. Ha a károsult ezt elfogadja, a kárrendezési folyamat jelentősen meggyorsítható és lerövidíthető. Ha azonban ez az összeg nem felel meg neki, polgári peres eljárás keretében érvényesítheti igényét, ehhez szintén a közlekedési ügyvéd közbenjárását veheti igénybe.

További cikkek  A kötelező biztosítás díjának emelkedéséről bővebben