A nem vagyoni kártérítésről, azaz a sérelemdíjról bővebben