Mikor lehet kártérítést kapni munkahelyi baleset esetén?

A munkahelyi balesetek esetén járó kártérítésre vonatkozó irányelveket a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény tartalmazza. A törvény XIII., A munkáltató kártérítési felelőssége című fejezete kimondja, hogy a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárát. Ez alól csak abban az esetben mentesül, ha a kárt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta, illetve, amennyiben a kár az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény miatt következett be, amellyel nem kellett számolnia, illetve nem volt elvárható, hogy ennek bekövetkezését elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. A munkáltatónak a munkavállaló teljes kárát meg kell térítenie, kivéve azt, amelyről be tudja bizonyítani, hogy bekövetkezése a károkozás idején nem volt előre látható, illetve amelyet a munkavállaló vétkes magatartása okozott.

A munkáltatót a munkavállaló munkahelyére bevitt személyes tárgyaiban keletkezett kárért is felelősség terheli. Olyan kompenzációt kell nyújtani a károsultnak, amely megtéríti az elmaradt jövedelem mértékét. Az elmaradt jövedelem megállapításakor a munkabért, valamint a rendszeres juttatások pénzbeli értékét is figyelembe kell venni. A természetbeni juttatások értékét a kártérítés megállapításakor érvényes fogyasztói ár alapján kell meghatározni. Ha a munkavállalónak eltartott hozzátartozója van, és előbbi a munkahelyi baleset következtével meghal, utóbbi a fentiek mellett olyan összegű tartást pótló kártérítést is igényelhet, amely szükségleteinek a hozzátartozó halála előtti színvonalon való kielégítését biztosítja.

További cikkek  Munkahelyi baleseti kártérítéshez alapvető a jegyzőkönyv felvétele!