kártérítés

Munkahelyi balesetek elévülése: mit kell tudni róla?

Munkahelyi baleseti kártérítést csak egy bizonyos ideig lehet igényelni, mivel az ügy elévülése ilyenkor is fennáll.

Ha munkahelyi baleset kártérítési igénye merül fel, fontos tisztában lenni a ténnyel, hogy a követeléseket csak meghatározott ideig lehet érvényesíteni. Az elévülés lényege, hogy bizonyos idő elteltével a viták már nem tisztázhatóak kellőképpen, ezért a követelés időmúlás okán már nem érvényesíthető, viszont csak az állami kikényszeríthetőség szűnik meg, maga a követelés nem lesz érvénytelen.

Az elévülés az esedékessé válástól kezdődik. A polgári jogban az elévülési idő általánosságban 5 év, a munkajogi igények ezzel szemben – a fő szabály szerint – 3 év alatt évülnek el, kivéve a bűncselekménnyel okozott károkkal, illetve a személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos ügyeket, melyek a polgári jog szerinti 5 év alatt évülnek el, bűncselekménnyel összefüggésben azonban ez még hosszabb idő is lehet.

Bizonyos esetekben a követelés mindössze 30 napon belül érvényesíthető; ide tartoznak az egyoldalú munkaszerződés-módosítással kapcsolatos igények, a munkaviszony megszüntetésének jogellenességével, a munkavállaló kötelezettségszegése miatt alkalmazott jogkövetkezménnyel, a fizetési felszólítással, valamint a munkáltatói értékelésben foglaltakkal kapcsolatos igények. A munkavállaló kötelezettségszegése miatt alkalmazott jogkövetkezmény, valamint a fizetési felszólítás kivételével a keresetlevél benyújtásának nincsen halasztó hatálya.

A Munka Törvénykönyvének egyéb rendelkezései más esetekben is 30 napos határidőt írnak elő. Ilyen a szóbeli munkaszerződés munkavállalói, valamint az érvénytelen megállapodás megtámadása. Az érvénytelen megállapodást a tévedés vagy a megtévesztés felismerésétől, illetve jogellenes fenyegetés esetén a kényszerhelyzet megszűnésétől számított 30 napon belül lehet megtámadni, a határidőre pedig az elévülés szabályai megfelelően irányadók azzal, hogy 6 hónap elteltével a megtámadás joga nem gyakorolható.

Amennyiben bővebb információra lenne szüksége a munkahelyi balesetek kártérítésével kapcsolatos lehetőségekről, forduljon hozzánk bizalommal megadott elérhetőségeink egyikén!

További cikkek  Baleseti kártérítés bírói gyakorlata