Kártérítési ügyvéd szerepe

Mivel a nem vagyoni kártérítések igénylésének és megítélésnek gyakorlata napjainkban Magyarországon még csak nagyon kis arányban terjedt el, ezért a kártérítési ügyvédek szerepe óriási. Feladatuk nem csupán az ilyen jellegű ügyek kezelése, párfogoltjaik érdekeinek védelme, az adott körülmények között a lehető legmagasabb kártérítési összeg kiharcolása, hanem az edukáció, az ismeretterjesztés is. A kártérítési ügyekre szakosodott ügyvédek javadalmazása sikerdíj formában történik, így az ő érdekük az ügyfelek összegyűjtése is.

Az ügyintézési folyamat során az ügyvéd konkrét feladatai többek között ügyfelének támogatása, az ügy teljes körű megismerése, az események nyomon követése, és kapcsolatai alapján érdekeinek nem csak peres, hanem peren kívüli képviselete is. Az alapvető ügyvédi szolgáltatások közé tartozik a díjmentes jogi tanácsadás, jogi képviselet az esetleges büntetőperben, kárigény érvényesítése a biztosítóval szemben, jövedelemkiesés iránti igény beterjesztése.

Azoknak, akik közúti balesetet szenvedtek (nagyon fontos, nem csak a járművel közlekedők, hanem a gyalogosok is!), érdemes a kártérítési ügyek rendezéséhez a folyamat legelejétől kártérítési ügyvédet is bevonniuk, hiszen a kormányrendelet alapján, jogosan járó kártérítéseket a biztosító gyakran nem adja önként, de ha ettől nem is kell tartanunk, biztosak lehetünk benne, hogy magasabb összegekhez és jóval gyorsabb, gördülékenyebb eljárárás során fogunk hozzájutni. Ha a biztosítókkal való egyezkedés eredménytelen, az ügyet polgári peres eljárás formájában lehet folytatni, amelynek során jó, ha olyan szakember képvisel bennünket, aki kezdettől fogva résztvevőként, az ügy minden részletét ismerve, a lehető legmagasabb színvonalon képes képviselni érdekeinket.

További cikkek  A biztosítási szakjogász feladatáról bővebben