A baleseti kártérítés mértéke, nagysága

Még nem került bele a köztudatba, hogy Magyarországon, ha valaki közlekedési balesetet szenved, vagy közúti balesetben elveszíti családtagját – függetlenül attól, hogy a sérült személynek van-e biztosítása – a 190/2004. számú kormányrendelet értelmében kártérítés illeti meg.

A gépkocsikra kötendő kötelező biztosítás nem csak a gépjárművekben és egyéb értéktárgyakban esett vagyoni károkat téríti meg, de a kormányrendelet értelmében nem vagyoni károkra is jár kártérítés, mint lelki szenvedés, fizikai fájdalom, ápolás és rehabilitáció költsége, hozzátartozó elvesztése miatti trauma, testi épség megromlása, az egészség elvesztése miatti sérelem, társadalmi értékvesztés. Érdemes résen lennünk, mert a biztosítók ezen kártérítések összegét igyekszenek elkerülni vagy a mértékét csökkenteni, vagy akár az is előfordulhat, arra biztatva a károsult ügyfeleiket, hogy jogaiknak bíróságon szerezzenek érvényt.

A kártérítés mértéke a tízezres nagyságrendtől akár tízmilliókig terjedhet, alapvetően a bizonyíthatóan megesett károkozás nagysága határozza meg. A kár mértéke nem a károsult szubjektív megítéléséhez, hanem egyfajta objektív mércéhez igazodik, a célja nem az elszenvedett sérelem kompenzációja, hanem annak társadalmi megítélés szerinti jóvátétele. Az összeg nagy mértékben függ a megbízott kártérítési ügyvéd talpraesettségétől és az ilyen jellegű ügyekben szerzett jártasságától is. Fontos tudnunk, hogy az ilyen jellegű kárigény benyújtásához sem biztosításra, se bármilyen költség megfizetésére nincs szükség, az ilyen területen tevékenykedő ügyvédek is általában sikerdíjért
dolgoznak.

További cikkek  Szakszerű igénylés közlekedési baleseti kártérítéshez