Orvosi műhiba perek ügyvédi közreműködésével

Magyarországon a rendszerváltás után ugyan jelentősen megnövekedett az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos perek száma, de az orvosi műhibaperek gyakorlatáról még nem mondhatjuk el, hogy meghonosodott volna (ellentétben pl. az Amerikai Egyesült Államokkal).

A köznyelvben „orvosi műhibaper“-ként emlegetett, jogi megfogalmazásban „egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatosan, felróhatóan okozott károk megtérítésére vonatkozó perek“-ben a bírói gyakorlat, a törvényi szabályozás sokat alakult az elmúlt évtizedekben és a megítélt kártérítési összegek is lassan, de folyamatosan emelkednek. A megítélt kártérítési összegekről nem áll rendelkezésre precedens értékű lista, ennek oka az, hogy hazánkban az ilyen perekben legtöbbször peren kívüli megegyezés születik, amelynek során a megszületett megállapodás részletei nem nyilvánosak.

Kérjen díjmentes szakmai konzultációt cégünktől, a jogalap elbírálásáról
és a várható kártérítés összegéről.

Az egészségügyi szoláltatás során okozott kárról akkor beszélhetünk, ha a beteg az ellátása során és azzal okozati összefüggésben valamilyen kárt szenved. Ez a kár lehet tényleges kár és elmaradt haszon valamint felmerült költség is. A tényleges kár lehet vagyoni és nem vagyoni. A nem vagyoni kár általában az élethez, testi épséghez és egészséghez fűződő jog megsértését jelenti. A nem vagyoni károkozást bizonyítani igen nehéz, hiszen ebben az esetben a személyiségen esett csorba a per tárgya. Ilyen káresetek lehetnek: végleges egészségkárosodás, hozzátartozó elvesztése, fogyatékos gyermek születése stb. A bíróság feladata annak felmérése, hogy a károkozás valóban megtörtént-e, és ha igen, milyen mértékben. Kártérítésként a sérelemmel arányos vagyoni és nem vagyoni kártérítés ítélnek meg.

További cikkek  Amit a sérelemdíjról tudni érdemes