baleseti kártérítés

A baleseti kártérítésről bővebben a munkahelyi és az ipari balesetekre vonatkozóan

Sajnos baleset bárhol, bárkit érhet. Azonban nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a jogi lehetőségekkel, de legalábbis mindenképp kérjük ki egy szakértő véleményét az ügyről. Az esetek többségében ugyanis a károsultaknak baleseti kártérítés jár. Ez vonatkozik a munkahelyi és az ipari balesetekre is, ezért ha ilyen esemény történik, akkor érdemes hasonló ügyekben jártas ügyvédi irodához fordulni.

A Munka Törvénykönyve szerint a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt. A cél az, hogy a munkáltató minden esetben a balesetek megelőzésére törekedjen, hiszen alapvetően mindenkinek a baj megelőzése az érdeke. A baleseti kártérítés megfizetése alól csak akkor mentesül a munkáltató, ha a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. Fontos, hogy a telephelyen kívül végzett munka során keletkezett kár esetén is jogos lehet a dolgozó baleseti kártérítési igénye. 

A munkahelyi baleseti kártérítés összege sok mindentől függ. A bíróság figyelembe veszi a keletkezett vagyoni károkat, mint a jövedelem-kiesés, a munkaviszonyon kívül elmaradt egyéb rendszeres – jogszerűen szerzett – jövedelem, a sérülés kezelésével nála és hozzátartozóinál felmerült többletköltségek, illetve az orvosi kezeléssel kapcsolatos gyógyszer és egyéb költségek, valamint a természetbeni juttatások értéke, az elszenvedett dologi károk és az általános kártérítés. A vagyoni kár összegszerűségét a munkavállalónak bizonyítania kell. Az elmaradt jövedelem megállapításánál a számítás alapját a károsult havi átlagjövedelme képezi. Fontos, hogy a baleseti kártérítés a nem vagyoni károk megtérítésére is vonatkozik, sérelemdíj formájában. Ennek megállapításakor a bíróság az egészségkárosodás  mértékét veszi figyelembe, illetve ehhez kapcsolódóan mérlegeli, hogy a felépülést követően a munkavállaló képes-e a saját szakmájában dolgozni, bármilyen más munkát képes-e végezni, illetve, hogy önálló életvitelre képes-e, tehát nem szorul-e gondoskodásra. 

A munkahelyi baleseti kártérítési igény érvényesítéséhez érdemes szakember segítségét kérni. Ha megbízható ügyvédekre van szüksége, forduljon hozzánk elérhetőségeinken! 

További cikkek  Sikerdíjas rendszer a munkahelyi baleseti kártérítéseknél is!