maradandó egészség károsodás kártérítés

Hogyan történik a kártérítés maradandó egészség károsodás esetén?

A kártérítés maradandó egészségkárosodás esetén is jár. Keressen minket bizalommal, csapatunk segít Önnek érvényesíteni a jogait, teljes körű képviselettel!

Sajnos hazánkban még mindig nem eléggé köztudott tény, hogyha valaki megsérül vagy baleset éri, akkor azért kártérítés jár. Ennek érvényesítéséhez érdemes egy kárrendezési irodával szerződni, ami képviseli Önt az eljárás során. Az alábbiakban azt mutatjuk be, hogy mi mindent érdemes tudni a maradandó egészségkárosodás esetén történő kártérítésről.

Először is, érdemes tisztázni, hogy mit jelent pontosan a maradandó egészségkárosodás. Erről abban az esetben beszélhetünk, amikor a sérült állapota a baleset után stabil, és további javulás már nem várható. Ennek mértékét százalékos arányban adják meg, de ennek az aránynak a meghatározása gyakran nem egyszerű. 

Bizonyos eseményekre vannak pontosan megadott értékek, például mindkét szem látóképességének elvesztése 100%-os, mindkét felkar, alkar vagy kéz elvesztése szintén 100%-os, mindkét lábszár elvesztése 90%-os, az egyik felkar elvesztése pedig 80%-os egészségkárosodást jelent. A lista természetesen ennél jóval hosszabb, ráadásul nyilvánvalóan vannak olyan esetek, amik nem szerepelnek benne. 

Ilyenkor az orvosszakértői vélemény a mérvadó, ez alapján történik a maradandó egészség károsodás kártérítésNem vagyoni kártérítésre az adhat alapot, ha a sérülés – függetlenül a fájdalom jellegétől és mértékétől – a testi épségben és az egészségben olyan maradandó károsodást okozott, amely a társadalmi érvényesülést vagy a szokásos mindennapi élettevékenységet (élet) bizonyíthatóan, tartósan, vagy súlyosan nehezíti. 

Ilyen eset például, ha  a maradványállapot következtében a károsult hátrányosabb egzisztenciális helyzetbe kerül, mint hasonló korú, képzettségű és gyakorlati jártasságú egészséges munkatársai. Számításba kell venni a társadalmi érvényesülés megnehezedését, például, ha a károsult lehetőségei leszűkülnek a tanulás, a munkahely-választás vagy a pályaválasztás terén. 

Ide tartozik az is, ha az általános életvitel nehezedik meg, vagyis a sérült mindennapi szokott élettevékenysége válik nehézzé, ezáltal pedig a társadalmi viszonyaival összefüggő teljes életvitel kiélésében változtatásra, beszűkítésre kényszerül. 

További cikkek  A baleseti kártérítés biciklis balesetek után is igényelhető

Az orvos szakértőnek kell megvizsgálnia, hogy a baleset okozta maradványállapot az általános élettapasztalatok szerint a sérült korábbi mindennapi élettevékenységét kedvezőtlenül, hátrányosan befolyásolja-e, megnehezíti-e. Ha igen, akkor ez alapján kerül megállapításra a maradandó egészségkárosodás esetén történő kártérítés mértéke. 

 

A kártérítési igényt a kár okozójához vagy a kárt okozó körülményekért felelős félhez kell benyújtani, ehhez érdemes szakértői segítséget igénybe venni. Fontos tudni, hogy a bizonyítás a károsult érdeke és feladata, ezért az igény mellett minden olyan dokumentumokat is be kell nyújtani, ami alátámasztja a jogosságot, például az orvosi leleteket, orvosszakértői véleményeket, tanúk nyilatkozatait. 

Kárrendezési irodánkra az ügy elejétől a végéig számíthat. Segítünk a bizonyítékul szolgáló dokumentumok beszerzésében, az igény benyújtásában és mindvégig képviseljük Önt, akár peren kívül, akár a polgári jogi peres eljárás során. Ilyenkor a legapróbb részleteken is sok múlhat, ám tapasztalt csapatunk figyelmét semmi sem kerülheti el, így biztos lehet benne, hogy a lehető legjobb megoldást érjük el. 

Legyen szó akár vagyoni kártérítésről, akár nem vagyoniról, ránk bízhatja magát! Sikerdíjas rendszerben dolgozunk, így nem kell tartania megfizethetetlen pereskedéstől. Díjmentes szakmai konzultációt biztosítunk, melynek keretein belül felvilágosítást kaphat a jogalap elbírálásáról és a várható kártérítés összegéről.

Amennyiben kárrendező irodánk felkeltette az érdeklődését, forduljon hozzánk bizalommal és kérjen szakmai konzultációt! Ne hagyja annyiban, ha a maradandó egészségkárosodás esetén történő kártérítés megilleti Önt, akkor csapatunk segít érvényesíteni az igényét, az Önnek lehető legkedvezőbb módon!