Mik a legfontosabb teendők üzemi baleset kapcsán?

Sajnos nem ritka, hogy egy-egy munkavállalót üzemi baleset ér a munkavégzés során. Ilyenkor az érintettek hirtelen nem tudják, hogy mi tévők legyenek, kihez forduljanak.

Ahhoz, hogy el lehessen kezdeni az ügyintézést az üzemi balesettel kapcsolatban, először is tisztázni kell a fogalom konkrét jelentését. Üzemi balesetnek számít az az eset, ami a munkavállalót a foglalkozása körében végzett munka közben, vagy azzal összefüggésben éri. Ide tartozik egyébként az is, amikor a munkába vagy onnan hazafelé menet szenved balesetet a dolgozó, ezt más szóval úti balesetnek is nevezik a témával foglalkozó szakemberek.

Amikor bekövetkezik a baleset, lehetőleg írásban a legrövidebb időn belül jeleznie kell az érintettnek a munkáltató felé az esetet, és a sérülést, ami őt érte. A jelzés szóban is megtörténhet, viszont abban az esetben a balesetet szenvedőnek utólag írásbeli megerősítéssel kell számolnia. A felek ekkor üzemi baleseti jegyzőkönyvet kötelesek felvenni, melynek nyomtatványmintáját megtalálják a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján.

Ezután a munkáltatónak el kell döntenie, hogy üzemi balesetnek tekinti-e az esetet. Ha nem, akkor erről és a jogorvoslat lehetőségéről a sérültet, halálos baleset esetén pedig a hozzátartozókat értesítenie kell. Ha a bekövetkezett üzemi baleset nem okozott a dolgozónál munkaképtelenséget, akkor az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé a munkáltatónak nem kell bejelentenie a történteket, de a körülményeit akkor is tisztázni kell, majd annak eredményeit nyilvántartásba venni. Ha viszont a szerencsétlen eset miatt a kolléga munkaképtelenné vált, akkor a baleseti táppénz folyósítása érdekében a munkáltató köteles az üzemi balesetet jelenteni a hatóságok felé. A törvény erre vonatkozóan kimondja, hogy a munkáltatónak meg kell térítenie a dolgozó számára a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt. Ilyen az okozott vagyoni hátrány, a jövedelem kiesés és a szükséges felmerült költségek, például törött végtagok esetében az orvosi ellátással felmerülő valamennyi utazási- és anyagköltség is igényelhető a munkáltatótól csakúgy, mint a táppénz és a havi alapbér különbözete.

További cikkek  A baleseti kártérítésről bővebben a munkahelyi és az ipari balesetekre vonatkozóan

Ha további kérdései lennének az üzemi balesetekkel kapcsolatban vagy ügyintézésben kérné közreműködésünket, keressen bennünket bizalommal elérhetőségeinken!